REGISZTRÁCIÓ

*

*

*

*

*

*

ELFELEJTETT JELSZÓ

*

DUNA MSZ

<span class="stronger">DUNA MSZ</span>

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – televízió, rádió, MTI, online

DUNA MSZ

<span class="stronger">DUNA MSZ</span>

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – televízió, rádió, MTI, online

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. - Általános Közzétételi Lista

dunazrt black logo 150xA DUNA Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezeti, személyzeti adatainak, tevékenységre, működésre vonatkozó adatainak, gazdálkodási adatainak közzététele a törvényi kötelezettségnek megfelelően. A lap struktúrájában követi a 2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletet.


2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

A Társaság cégneve: Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-041306

A Társaság cégformája: zártkörűen működő részvénytársaság

A Társaság határozatlan időre alakult.

2. Székhely

1016 Budapest, Naphegy tér 8. II. em.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1016 Budapest, Naphegy tér 8. II. em.

4. Telefonszám

 +36 1 759 5050

5. Faxszám

 -

6. Központi elektronikus levélcím

info@dunamsz.hu

7. A honlap URL-je

http://dunamediaszolgaltato.hu
http://dmsz.hu
http://dunamsz.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

Ügyfélszolgálat/Közönségszolgálat

kozonsegszolgalat@mtva.hu

+36 1 759 5050

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

 Cs. Tóth Eszter

10. Az ügyfélfogadás rendje

Munkatársaink hétköznap reggel 8 és este 18 óra között várják a nézők, a hallgatók telefonhívásait, és válaszolnak a beérkező levelekre. Hétköznaponként este 18-tól reggel 8-ig és a hétvégi napokon üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája

Szervezeti és működési szabályzata és szervezeti felépítése

A szervezeti struktúra ábrája

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Vezérigazgató: Dobos Menyhért
Telefonszám: +36 1 441 97 02
Email: vezerigazgatosag@dunamsz.hu
Postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. II. em.

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Televíziós Médiaszolgáltatási Igazgató: Medveczky Balázs
Telefonszám: +36 1 759 50 03
Email: televiziosigazgatosag@dunamsz.hu
Postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. II. em.

Rádiós Médiaszolgáltatási Igazgató: Kálomista Zsuzsanna
Telefonszám: +36 1 441 90 02
Email: radiosigazgatosag@dunamsz.hu
Postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. II. em.

MTI Igazgató: Galambos István
Telefonszám: +36 1 759 61 97
Email: mtiigazgatosag@dunamsz.hu
Postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. II. em.

Online Médiaszolgáltatási Igazgató: Szabó Eszter
Telefonszám: +36 1 441 90 52
Email: onlineigazgatosag@dunamsz.hu
Postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. II. em. 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

-

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

-

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 -

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 -

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 -

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 -

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 -

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 www.hirado.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Kiadja: Új Média és Teletext Kft.
A kiadó székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

Kiadásért felelős: Nagy Antal Zsolt

Főszerkesztő: Pető Zoltán

Email: ugyelet@hirado.hu

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Pető Zoltán

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Tulajdonosi jogkör gyakorlója:
Közszolgálati Közalapítvány
székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.
nyilvántartási szám: 6074

Felügyeleti szerv:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Telefon: +36 1 457 7100

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

http://www.kszka.hu/
http://www.nmhh.hu/

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

 -

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (frissítve: 2015.09.25.)

Szervezeti és működési szabályzata és szervezeti felépítése

A szervezeti struktúra ábrája

10/2016. vezérigazgatói utasítás (adatvédelmi szabályzat)

13/2016. vezérigazgatói utasítás

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

-

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

-

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 -

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 -

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 -

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 -

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 -

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 -

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

 -

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 -

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 -

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 98. § (1) bekezdése szerint.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. célja minőségi közszolgálati média-, és hírügynökségi szolgáltatás nyújtása határon belül és határon túl, valamint segíteni a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának érvényesülését. A társaság elkötelezett a nemzeti, közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása és gazdagítása mellett, valamint a médiapiaci versenyben való ésszerű és indokolt részvétel mellett.

Folyamatosan törekszik a szakmai innovációra, új technológiák és műsorterjesztési módok bátor alkalmazására, valamint a médiahasználathoz szükséges ismeretek terjesztésére. A társaság támogatja a magyar filmművészetet, új magyar rádiós- és televíziós alkotások elkészítését, sőt, a médiaszolgáltatáson túli egyéb tevékenységek által, mint pl. könyvkiadás, vagy színházi eseményekben való tevékeny részvétel.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

http://mediatanacs.hu/dokumentum/162134/orszkoz.pdf

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Belső adatvédelmi nyilvántartás

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 -

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 -

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 -

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 -

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 -

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

 -

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

 -

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 -

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 -

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

 -

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 -

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

 -

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

 -

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

 -

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

 -

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 -

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 -

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Támogatási terület és a Tartalom-előállítási terület

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

http://dunamsz.hu/dmsz-hirek-kozlemenyek

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

13/2016 számú vezérigazgatói utasítás

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 Vezérigazgatóság

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme)

telefon: +36 1 441 97 02
postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. II. em.
elektronikus levélcím: vezerigazgatosag@dunamsz.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 dr. Kósa Beáta - dmszadatvedelem@dunamsz.hu

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Duna Médiaszolgáltató Zrt-nek nincs kötelezően előírt statisztikai adatszolgáltatási feladata

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 -

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 -

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 -

   

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2015-ös éves beszámoló

Duna Televízió Nonprofit Zrt. - Vagyonmérleg - 2015.07.01. 

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma 50/2015. (IX.23.) számú határozata a Duna Televízió Nonprofit Zrt. végleges vagyonmérlegénel jóváhagyásáról

Duna Televízió Nonprofit Zrt. 2014-es éves beszámoló

Duna Televízió Nonprofit Zrt. 2013-as éves beszámoló

Duna Televízió Nonprofit Zrt. 2012-es éves beszámoló

Duna Televízió Nonprofit Zrt. 2011-es éves beszámoló

Duna Televízió Nonprofit Zrt. 2010-es éves beszámoló

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

http://nmhh.hu/cikk/187894/A_Mediatanacs_4222017_V_3_szamu_dontese

http://www.mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2017/01/NMHH_2016_evi_koltsegvetes_tv.pdf

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Ld. 3. IV.1. pont

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Ld. 3. IV.1. pont

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 107 fő.

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 251.290e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 13.925eFt,

Összesített bérjárulékok 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 56 409e Ft.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Vezetők (2017. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 4 fő igazgató)

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 29 500e  Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 803e Ft,

Összesített bérjárulékok 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 6.996e Ft.

Alapbéren felüli további juttatások:

-          vállalati gépjármű (magáncélú használatra is),
-          mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
-          igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
- vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 -

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 -

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 -

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. 
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 5 millió forint feletti szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

TOP